ЗАСТРАХОВКАТА ВКЛЮЧВА


- Застрахователна премия: 20000 EUR
- Спасителни разноски: 5000 EUR
- Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука: 5000 EUR
- Дневни пари за болничен престой: 300 EUR
- Кражба, загуба или забавяне на личен багаж: 400 EUR
- Разходи за откраднати или изгубени документи: 100 EUR
- Разноски за спешно дентално лечение: 350 EUR

Оновните (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) рискове, които покрива застрахователната премия са "Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване" и "Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване".